Starosta a jeho zástupca medzi dôchodcami

V pondelok popoludní sa v Dome kultúry Zrkadlový háj uskutočnila výročná schôdza Petržalskej organizácie Jednoty dôchodcov SR, nechýbali ani hostia – seniori z Rusoviec. Do plnej sály, v ktorej bolo okolo 200 starších obyvateľov, zavítal aj starosta Vladimír Bajan a zástupca starostu Roman Masár. Starosta ubezpečil prítomných, že si petržalských seniorov nesmierne váži a v spolupráci s nimi chce pokračovať, tak ako tomu bolo aj v predošlom období. Poďakoval sa im za doterajšiu činnosť pre mestskú časť a za ich aktivity, ktorými šíria dobré meno Petržalky. V. Bajan informoval seniorov o rokovaní s Dopravným podnikom s cieľom navrátiť časť nízkopodlažných autobusov na linku č. 99, ktorú dôchodcovia často využívajú. Starosta zdôraznil, že sa počíta s podporou činnosti dôchodcov, príspevkom na obedy a podporou klubov dôchodcov aj v navrhovanom rozpočte mestskej časti, o ktorom budú poslanci rokovať v utorok 22. marca. Ponúkol seniorom možnosť prihlásiť sa do Pilotného projektu novej asistenčnej služby Domáceho tiesňového volania, ktoré mestská časť realizuje v spolupráci s Asociáciou samaritánov SR. Zástupca starostu Roman Masár požiadal starších spoluobčanov o pomoc pri odhaľovaní znečistených miest na území mestskej časti, s cieľom mať Petržalku čistejšiu a krajšiu.

web od 2day