Petržalka hľadá sčítacích komisárov

Petržalka hľadá komunikatívne, aktívne a bezúhonné osoby do funkcie sčítacieho komisára pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Záujemcovia získajú bližšie informácie na oddelení organizačných vecí na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Petržalka na Kutlíkovej 17, na 1. poschodí, číslo dverí 105, 106.

Telefonický kontakt : 02/6828-6821, 02/6828-6822

web od 2day