V Zbernom dvore aj rastlinný odpad

Zberný dvor mestskej časti Bratislava – Petržalka prichádza s ďalšou novinkou. Po tom, ako koncom februára rozšírili v ňom služby o zber číreho veľkoplošného tabuľového skla, od dnešného dňa môžu Petržalčania priniesť do zberného dvora na Čapajevovej ulici už aj rastlinný biologický odpad. Zbaviť sa tak môžu lístia, trávy či konárov. Táto nová služba určite príde vhod tak obyvateľom, ktorí sa starajú o predzáhradky bytoviek, ako aj Petržalčanom bývajúcim v rodinných domoch pri uskladnení odpadu po jarných prácach v záhradke. Petržalský zberný dvor na Čapajevovej ulici je určený na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre občanov s trvalým pobytom v Petržalke (nie pre firmy a právnické osoby). V prevádzke je šesť dní v týždni od pondelka do soboty v čase od 8,00 do 18,00 hod. (nedeľa, sviatky: mimo prevádzky).

web od 2day