Oslobodenie Petržalky v sobotu pri bunkri

POZVÁNKA NA
SPOMIENKOVÉ PODUJATIE PRI PRÍLEŽITOSTI 66. VÝROČIA OSLOBODENIA PETRŽALKY V SOBOTU 9. APRÍLA 2011

PROGRAM: začiatok o 14 00 hod.

1. Slávnostné vztýčenie vlajky starostom MČ Bratislava – Petržalka Vladimírom Bajanom za účasti vzácnych hostí zo zahraničia

2. Krátke príhovory starostu a ďalších hostí

3. Prehliadka bunkra BS 8 Hřbitov (nová expozícia fotodokumentov Mohli sme sa brániť 1938?)

4. Slávnostné sprístupnenie prvej protitankovej priekopy (výstava fotodokumentov Vraždy v priekope?)5. Ukážky dobového výstroja a výzbroje a streľby zo samopalov

6. Degustácia vojenského guláša

Zmeny programu sú vyhradené !

Miesto: Vojensko-historické expozície bunker BS-8 Hřbitov, Kopčianska ul. – PETRŽALKA (bližšie na www.bs8.yw.sk)

Usporiadateľ: OZ Zachráňme petržalské bunkre

PARTNERI : Mestská časť Bratislava – Petržalka, Vojenský historický ústav Bratislava, Židovské múzeum, Ústav pamäti národa Bratislava, Klub vojenskej histórie Slovenska, Saint – Gobain Weber Terranova, s.r.o., Stravbyt, Prvá stavebná sporiteľňa a.s. Bratislava, Slovenská plavba a prístavy, a.s. Bratislava

web od 2day