Stretnutia starostu s občanmi

Vladimír Bajan zaviedol v Petržalke Dni otvorených dverí starostu ešte v roku 1994. V stretávaní sa s obyvateľmi pokračuje v modifikovanej forme. Tí Petržalčania, ktorí majú záujem sa so svojim starostom osobne stretnúť (okrem bežných pracovných prijatí na Miestnom úrade) , budú mať na to niekoľko nových príležitostí.

Samospráva bude organizovať pravidelné panelové diskusie pod názvom „Riešme veci spoločne“. Pôjde o otvorené, neformálne diskusie s predstaviteľmi samosprávy, odborníkmi a obyvateľmi na témy, ktoré práve hýbu Petržalkou. V mestskej časti si uvedomujeme vzdelanostnú skladbu obyvateľov – vysoké percento vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí môžu svojimi vecnými návrhmi a názormi prispieť k riešeniu problémov, ktoré Petržalku trápia. Cieľom je zapojiť občanov do diania v mestskej časti a spoločne vytvárať tie najlepšie riešenia pre Petržalčanov. Aktuálnej téme sa budú venovať vždy aj Petržalské noviny, kde Petržalčania budú môcť uverejňovať svoje názory, návrhy na riešenia či pripomienky. Prvá z panelových diskusií sa uskutoční už v máji a hlavnou témou bude parkovanie.

Novinkou v komunikácii starostu Petržalky bude on-line diskusia na našejwebstránkekaždý prvý pondelok v mesiaci od 13,00 do 14,00 hodiny. On-line diskusie štartujeme už 2. mája. Určite ju privítajú tí Petržalčania, ktorí dennodenne využívajú elektronickú formu pracovnej či súkromnej komunikácie.

Treťou viac neformálnou formou stretávania sa so starostom je tzv. „Čaj o piatej s Vladimírom Bajanom“, ktorý sa bude konať ,štvrťročne, piaty deň v mesiaci o 17,00 hodine. Miesto konania (kaviareň alebo reštauráciu) v jednotlivých obvodoch si určia obyvatelia sami. Obyvatelia budú môcť napísať e-mailom (kontakt: tlacove@petrzalka.sk), kde sa budú chcieť so starostom v ich obvode stretnúť a miesto podujatia, ktoré bude vyhovovať väčšine zverejní mestská časť na svojom webe. Takéto stretnutia sú vhodné pre Petržalčanov, ak sa chcú starostu opýtať na to, čo ich trápi, povedať mu svoj názor či upozorniť na nešváry vo svojom okolí. Prvý Čaj o piatej bude 5. 5. popoludní o piatej, teda o 17,00 hodine.

Intenzívnejšiu komunikáciu a silnejšiu spoluprácu chce starosta Vladimír Bajan vyvinúť aj smerom k organizáciám tretieho sektora. Spoluprácu s mimovládnymi neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami a nadáciami, považuje starosta za veľmi dôležitý fenomén pre komunitnú spoluúčasť na živote Petržalky, vytváranie a upevňovanie vzťahu k mestskej časti a riešenie niekedy čiastkových niekedy významnejších potrieb obyvateľov napr. v sociálnej, kultúrnej, športovej, vzdelávacej či environmentálnej oblasti.

Rovnako významná je komunikácia s podnikateľským sektorom, nielen vzhľadom na rozvojové investičné zámery v území a ich harmonizáciu so zámermi samosprávy, ale aj pre sanáciu ťaživých vlečúcich sa problémov Petržalky, či už ide o opravy terás, riešenie statickej dopravy, starostlivosť o územie, kde vykonávajú podnikateľskú činnosť a pod.

web od 2day