Deň narcisov na Miestnom úrade

Počas piatku 15. apríla na Deň narcisov zavítali na petržalský Miestny úrad štyria dobrovoľníci – študenti z Obchodnej akadémie na Dudovej ulici. Do dobrovoľnej zbierky sa zapojili pracovníci úradu tak ako aj v predošlých rokoch. Otvorili svoje srdce dobrej myšlienke a tiež peňaženky, aby prispeli do zbierky Ligy proti rakovine. Ako symbol spolupatričnosti s ľuďmi chorými na spomínané ochorenie pripli si pracovníci miestneho úradu Bratislava – Petržalka žltý kvietok na oblečenie. Všetkým, ktorí sa zapojili do tejto akcie, patrí vďaka.

web od 2day