Veľká noc – seniori

Petržalskí seniori sa aj vo vyššom veku zapájajú do rôznych spoločenských aktivít. Naša mestská časť – Petržalka prišla s myšlienkou motivovať seniorov v denných centrách, aby svoje schopnosti a zručnosti, ktoré nadobudli počas svojho života, prezentovali v rámci projektu „Veľká noc – seniori“. Keďže sa blížia sviatky jari, seniori pripravia a predstavia svoje ručne vyrobené veľkonočné predmety, upečú drobné veľkonočné pečivo a ponúknu účastníkom podujatia aj viacero skvelých receptov. Zároveň na tejto prezentácii seniori predvedú pletenie veľkonočných korbáčov. Podujatie sa uskutoční dňa 20. apríla od 10,00 hod. do 13,00 hod vo vestibule budovy Technopolu na Kutlíkovej 17. Vítaní sú všetci milovníci ručných prác, šikovnosti umu, rúk, veľkonočných maškŕt a tradícií.

web od 2day