Zberný dvor OLO na Bazovej nebude

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 27. mája 2011 končí prevádzku Zberného dvora na Bazovej ul. č. 6. Bratislavčanom bude k dispozícii iba Zberný dvor na Ivánskej ceste 22, kde je prevádzková doba od pondelka do piatka v čase od 7,00 do 21,00 hod. a v sobotu a nedeľu v čase od 7,00 do 14,00 hod.
Petržalčania však majú k dispozícii Zberný dvor na Čapajevovej 6, ktorý je obyvateľom k dispozícii od pondelka do soboty v čase od 8,00 do 18,00 hod., telefón na vrátnicu 02/63 821 203, 0905/902 254. Informácie o tom, aký odpad môžete bezplatne umiestniť v petržalskom zbernom dvore nájdete na www.mpvps.sk/zberny-dvor/.

web od 2day