Prezident Maltézskeho rádu u starostu

Starosta Petržalky Vladimír Bajan rokoval s novým riaditeľom Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu Slovensko.

Na pôde miestneho úradu Bratislava – Petržalka starosta Vladimír Bajan prijal nového riaditeľa Maltézskeho rádu na Slovensku dipl. ing. Antona Šafárika.
Prerokovali spolu viaceré projekty, ktoré pripravuje Maltézsky rád a mestská časť Petržalka. Obaja predstavitelia našli niekoľko možností najmä v sociálnej oblasti, kde by v budúcnosti mohla vzniknúť vzájomná spolupráca. „Určite sa stretneme pri najbližších aktivitách a podrobnejšie preskúmame možné prieniky medzi našimi projektmi“, povedal starosta V. Bajan. Prezidenta Maltézskeho rádu A. Šafárika zaujal napr. projekt Sociálneho obchodu pre nižšie príjmové skupiny obyvateľov a seniorov, do ktorého sa mestská časť Petržalka pustila tohto roku.

web od 2day