List starostu petržalským sčítacím komisárom

Vážené dámy, vážení páni, práca sčítacích komisárov, ktorú v týchto dňoch vykonávate, sa stáva podľa všetkého čoraz stresovejšou. Pod nátlakom médií ale najmä „vďaka“ zlyhaniu štátnych inštitúcií, ktoré sa až po začatí samotného sčítania verejne cez médiá dohadujú, či sčítanie je anonymné alebo nie, a prehadzujú si zodpovednosť z jedného svojho orgánu na druhý, sa menia aj nálady obyvateľov. Aj preto vaša práca, na ktorú si vás v podstate prostredníctvom miest a obcí objednal štát, nie je vôbec jednoduchá.

A preto sa vám chcem poďakovať, že ju napriek tomu vykonávate, alebo ste vykonávali, chcem odkázať aj tým z vás, ktorí to už vzdali, že si uvedomujem jej náročnosť. Budem rád, ak aj vďaka mnohým z vás sčítanie dokončíme a ubezpečujem vás, že budem tvrdo obhajovať tak samosprávu ako aj samotných sčítacích komisárov pred tým, aby nás štát za vzniknuté problémy obvinil.

web od 2day