Výzva

Vážení páni poslanci,
vážené pani poslankyne,

dovoľte mi poslať vám výzvu, ktorú na svojom dnešnom zasadnutí schválilo Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Petržalka :

Vážení páni poslanci NR SR,
vážené pani poslankyne NR SR,

dnes prerokúvate dôležitú novelu zákona a to zákona o hazardných hrách. Dôležitú možno nie z pohľadu národného HDP, či celkového stavu nášho zadĺženia. Dôležitú z pohľadu obyčajného žitia. Žitia v obciach, mestách, v našich rodinách.
NR SR viackrát prijíma zákony, ktoré nie vždy majú jasný dosah na každodenný život státisícov obyvateľov Slovenska. Dnes máte možnosť jasne a pozitívne zasiahnuť do ich života.
Uvedomujem si, že na jednotlivé mechanizmy tejto novely nemusia byť jednotné názory. Nie sú ani u nás, v samospráve. A uvedomujeme si aj negatívny finančný dopad tohto zákona na príjmovú stránku rozpočtov samosprávy. Ale my sa s tým budeme vedieť vysporiadať. Uvedomujeme si, že zmenou spôsobu života v našich obciach či mestách tento „finančný výpadok“ stojí za to. Určite je to menej, než škody na rozvrátených rodinách či zmarených životných šanciach prevažne mladých ľudí.

Vážení páni poslanci,
vážené pani poslankyne,

dovoľte mi vyjadriť presvedčenie, že NR SR sa dnes ukáže ako inštitúcia, v ktorej neprevládajú partikulárne podnikateľské či partajné záujmy, ale záujem o obyčajných ľudí v obciach či mestách na Slovensku.

poslanci Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka

web od 2day