Petržalka aktívna v projekte Naše mesto

Pekný svet – tak sa volá projekt petržalskej samosprávy, ktorým sa tento týždeň 17. a 18. júna 2011 Petržalka zapája do 4. ročníka celoslovenského dobrovoľníckeho projektu nadácie Pontis „Naše mesto“. V piatok 17.6. od 9,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 16,00 hod. ( a v prípade ZŠ Turnianska podľa možností dobrovoľníkov aj v sobotu predpoludním) sa bude realizovať 7 dobrovoľníckych aktivít. Približne 90 dobrovoľníkov odpracuje pre Petržalku dovedna viac ako 460 hodín. Do projektu Naša Bratislava, ktorú organizuje mimovládna nezisková organizácia Nadácia Pontis, sa tohto roku intenzívne zapojila najväčšia mestská časť Bratislavy Petržalka. Mestská časť chce pomôcť tým, na ktorých sa zabúda – teda najmladším ( deťom zdravým aj handicapovaným- napr. s autizmom) a najstarším obyvateľom. Chceme, aby deti v materských aj základných školách vyrastali a vzdelávali sa v kultivovanom prostredí, ktoré sa podieľa na formovaní ich vzťahu k okoliu, ku kultúre bývania, života, vplýva na ich estetické cítenie, na patriotizmus v dobrom slova zmysle. Chceli by sme prostredníctvom projektu pomôcť aj seniorom, ktorí nevedia používať počítač a potrebovali by sa naučiť používať elektronickú komunikáciu so svojimi blízkymi.

Dobrovoľníci z rôznych veľkých i menších firiem budú maľovať a natierať oplotenie troch materských škôl (MŠ Gessayova 31, MŠ Strečnianska 2, MŠ Pifflova 10), ďalej budú maľovať exteriérové kvetináče i záhradné lavice. V Základnej škole na Nobelovom námestí 6 namaľujú stoly pre letnú školu prírody; ďalšou aktivitou je maľovanie didaktických hier na chodníky školského areálu podľa predlohy. Iní dobrovoľníci v tejto škole porýľujú zem a vysejú trávu v letnej škole prírody. V základnej škole na Turnianskej ulici 10 budú sadrovať trhliny steny a maľovať vysoký vestibul. Dobrovoľníci v Klube dôchodcov na Osuského ulici založia e-mailové kontá seniorom a zaučia ich v IT technológiách, aby mohli moderne komunikovať so svojimi vnúčatami na diaľku.

Na spomínané aktivity petržalskej samosprávy máme nahlásených napríklad dobrovoľníkov z Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva na Slovensku, zamestnancov IBM, Slovnaftu, Philiph Morris, Dell, ČSOB, Johnson Controls a iných spoločností.

web od 2day