Budúcnosť Sanatória AT ohrozená

Petržalku možno podľa počtu obyvateľov považovať za 3 najväčšie mesto na Slovensku. Preto sa mestská časť snaží o to, aby obyvatelia mali prístup k všetkým potrebným sociálnym službám ako napríklad: opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej starostlivosti, krízové centrum pre týrané ženy, pracovné centrum pre mentálne postihnutých a žiaľ súčasná doba nás prinútila myslieť aj na ľudí, ktorí podľahli rôznym závislostiam ( na alkohole, psychotropných látkach, gamblerstve, atď.) V tejto vážnej otázke závislostí si veľmi vážime každodennú prácu Sanatória AT na Osuského ulici v Petržalke.

16-ročné pôsobenie Sanatória AT v našej mestskej časti a veľa vyliečených mladých ľudí nám ukazuje zmysel a hlavne aj dôvod zachovania bezproblémového chodu zariadenia. Nevieme si úplne presne predstaviť, kam by sa rodičia klientov obracali so svojimi problémami, keby MUDr. Ivan Novotný svoju odbornú prax v Petržalke ukončil. Za 16 rokov od začiatku pôsobenia sanatória sa neslávne prvenstvo Petržalky v počte závislých na Slovensku zmenilo a dnes je Petržalka na 4. mieste.

„Mestská časť je preto rozhorčená konaním zdravotných poisťovní, ktoré rozhodnutím „od stola“ rušia zmluvu so Sanatóriom AT a považuje to za úder pod pás“ povedal na dnešnom brífingu starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Vladimír Bajan a dodal, že ide o absurdnú situáciu, keď nad otázkou medicíny stojí suchá matematika, ktorá nezohľadňuje dlhodobé dôsledky na spoločnosť, zdravie, sociálne dôsledky v rodinách, zvýšenie kriminality, bezdomovectvo, beznádej u tých, ktorí by sa chceli liečiť a ktorým v ich snahe takto štát kladie polená pod nohy. „Takéto rozhodnutie poisťovní absolútne potiera fakt, že dnes sú deti atakované návykovými látkami a inými závislosťami už ako desasťročné“ upozornil starosta na známe údaje z prieskumov.

Sanatórium AT je jediné integrované zariadenie pre liečbu drogových závislostí v Slovenskej republike. Vykonáva zdravotnícke a resocializačné výkony: hospitalizáciu dezintegrovaných pacientov a pacientov s akútnymi odvykacími príznakmi. Resocializáciu pre psychiatrov s odporúčaním resocializácie u duálnych stabilizovaných diagnóz (čo nerobí v SR nikto), ďalej ambulantnú starostlivosť, doliečovaciu resocializačnú starostlivosť v pokračovaní hospitalizačnej starostlivosti a socioterapeutické doliečovanie u ambulantných pacientov. Okrem toho vykonávame aj ochranné liečenia a poradenskú službu pre jednotlivcov a inštitúcie (školy, sociálnu službu, domovy mládeže, dôchodcov a pod.).

web od 2day