Finále 14. ročníka Dní Petržalky

V sobotu 25.6. 2011 vyvrcholil 14. ročník Dní Petržalky Galaprogramom na Starom háji. Od predpoludnia mnohých pútal bohatý program. Športovanie na všakovakých kolesách dopĺňali detské aktivity a hry pre celé rodiny. Tak, ako niekde mimo Bratislavy na miestnych hodoch, ani tu nechýbali kolotoče, cigánska, klobáska, ba dokonca 11 družstiev súperilo o najchutnejší guláš v súťaži O petržalskú varechu. V areáli Závodiska sa prezentovali aj neziskové organizácie, mladí tanečníci, folkloristi, centrá voľného času, ľudové školy umenia, súkromné umelecké školy, ale aj staršia generácia, ktorá nám aj v speve robí dobré meno po celom Slovensku. Aj tohto roku sa uskutočnila súťaž o najkrajšieho orieška, ktorú privítali najmä deti a majitelia štvornohých miláčikov.

Neúnavné deti privítali možnosť povoziť sa na koníkoch alebo šmýkať sa na veľkej gumenej šmykľavke.
Galaprogram na hlavnom pódiu moderovali a príjemnú pohodovú atmosféru vytvárali Sväťo Malachovský a René Štúr. Postupne sa na pódiu vystriedali hudobné skupiny Zabudnutí, Robo Patejdl Band, Bluesriders, Maroš Bango, Janka Škultétyová, Hex, Fragile a hviezda večera Lucie Bílá. Všetci si získali obdiv a aplauz publika.

Starosta Vladimír Bajan udelil aj prestížne ocenenie Osobnosť Petržalky.
Plaketu si prevzalo 5 občanov:

Vojtech Červenka – za prínos v oblasti podnikania v Petržalke
Antonín Polách – za celoživotné pedagogické pôsobenie a angažovanosť pri rozvoji regionálneho školstva a športu
Beáta Renertová – za prínos v oblasti športu a výchovu mládeže
Henrich Slaušek – za ľudskosť a celoživotnú prácu vo verejnom záujme
Ivan Václavík – za celoživotnú prácu a angažovanosť vo verejnom záujme

Záver večera o polnoci patril ohňostroju, ktorý si vychutnali desaťtisícky divákov.

web od 2day