Opravy v školských zariadeniach počas leta

Základné školy už prešli opravami (najmä oprava strechy a výmena okien), mestská časť si na to v predošlom období vzala úver vo výške 5 miliónov Eur, ktorý v tomto čase spláca. Avšak prostriedky na opravy si vyžadujú aj naše materské školy. Počas leta sa uskutoční niekoľko rôznorodých opráv v týchto zariadeniach.

Toto leto pristúpi mestská časť k opravám v materských školách. Podarilo sa už opraviť vonkajšie schody terasy v MŠ na Gessayovej ulici. V MŠ na Fedinovej 7 pokračuje mestská časť vo výmene okien a začala opravovať strechu. Rekonštrukciu strechy podstúpi aj MŠ na Röntgenovej ulici. Maliarske práce sa počas leta uskutočnia v materských školách na Pifflovej, Ševčenkovej, Jankolovej, Lachovej a Šustekovej ulici a tiež v školských jedálňach na Macharovej, Holíčskej a Rovniankovej ulici. Podlahovú krytinu vymenia v MŠ Haanova, MŠ Rovniankova, MŠ Strečnianska, MŠ Iljušinova a MŠ Pifflova.

Mestská časť okrem toho investuje v materských školách aj do opravy obkladov a dlažby v umyvárni na Pifflovej, chodníkov na Bohrovej, striešok vstupov do MŠ Ševčenkova, zvodov strechy na Strečnianskej, atiky pochôdznej terasy na MŠ Lietavská a lokálne do hydroizolácie strechy MŠ Bradáčova. Najväčšiu investíciu 85 tisíc Eur si vyžaduje oprava strechy na Fedinovej a Röntgenovej ulici. Celkovo mestská časť prostredníctvom svojej organizácie Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka preinvestuje počas letných mesiacov na obnovu spomínaných 15 školských zariadení spolu 123 920 Eur.

web od 2day