Letný režim v Petržalke neznamená prázdniny

Ak by sa aj niekomu zdalo, že petržalská samospráva má počas letných prázdnin voľno, nie je tomu tak. Svoje úsilie a kroky venujú pracovníci Miestneho úradu najmä tomu, aby Petržalčania prežili letné dni, aj keď sa nevyberú na dovolenku niekam k moru, príjemne, relaxačne či aktívne aj tu, v našej mestskej časti.
Návštevníci prírodného jazera Veľký Draždiak určite zaregistrovali, že mestská časť opäť zabezpečila záchrannú plavčícku službu. Zameria sa aj na kontrolu psíčkarov, aby dodržiavali zákaz vstupu so psom a neznepríjemňovali tak život ostatným kúpajúcim či opaľujúcim sa. Povolili sme tu opätovne tri stánky na rýchle občerstvenie, čo taktiež môže prispieť k letnej pohode. Zároveň sme ich oslovili s požiadavkou zabezpečiť pri ich stánku prenosné WC, jeden z nich ho má, ďalší ho prisľúbil už tento víkend. Tretí prevádzkovateľ stánku zareagoval zamietavo, keďže túto povinnosť mu žiaden zákon neukladá. Mestská časť chce po prvýkrát zabezpečiť mobilné toalety na svoje náklady.

Kontroly zameriame aj na dodržiavanie prevádzkových hodín vonkajších posedení, t.j. letných terás, ktoré mestská časť povoľuje len do 21,00 hod. Chráni tým záujmy aj tých Petržalčanov, ktorí v týchto letných mesiacoch mávajú často aj večer a v noci otvorené okná a hluk z prevádzok by ich rušil. To platí i pri kultúrnych či športových podujatiach na verejných priestranstvách, ktoré síce nepodliehajú povoleniu zo strany mestskej časti – iba oznámeniu – i tu však spolu s Mestskou políciu budeme dozorovať, aby nadmerným hlukom ani tieto akcie príliš nenarúšali večerné či nočné hodiny.

Počas teplých dní nám viac než inokedy prekáža zápach zo smetia, vyhodeného mimo kontajnerových stojísk. Preto vyzývame správcov bytových domov, aby upozorňovali obyvateľov na to, že odpad patrí do kontajnera a ak je to odpad veľkorozmerný, tak do veľkokapacitných nádob, ktoré sú práve v týchto dňoch v Petržalke ešte stále rozmiestnené a opäť ich – už po tretí krát v tomto roku – rozmiestnime v septembri.

Počas letných prázdnin nebudú zaháľať ani pracovníci, ktorí majú na starosti opravy, rekonštrukcie či investičnú výstavbu. Petržalské základné i materské školy využijú prázdne budovy na to, aby si opravili podlahy, opravili strechu či vymaľovali. Po tom, ako sme už v tomto roku opravili schody na terasu na Lachovej a Beňadickej ulici, už v najbližších dňoch začneme s opravami povrchu terasy na Topoľčianskej ulici, v auguste na Rovniankovej a rozhodli sme aj pre opravu schodov na terasu na Mánesovom námestí, ktoré sme vyhodnotili ako havarijné a na ktoré v tohtoročnom rozpočte máme vyčlenené financie. V plnom prúde sú už práce na vybudovaní novej cyklotrasy, ktorá spojí Petržalku s rakúskou dedinkou Kittsee, rozbieha sa aj revitalizácia Vlasteneckého námestia. Rokujeme aj o iných vylepšeniach pre cyklistov v našej mestskej časti.

Nezabúdame ani na našich najmenších – materské školy pracujú v letnom režime a tak poskytujú možnosti aj tým rodičom, ktorí sa o svoje ratolesti inak počas leta nedokážu postarať.
Pre tých starších žiakov fungujú v niektorých základných školách denné tábory alebo tvorivé dielne (ZŠ Černyševského, Nobelovo nám., Prokofievova, Tupolevova), organizujú sa aj športové aktivity(napr. tenis v priestoroch ZŠ Dudova a Gessayova, basketbal ZŠ Holíčska, plavecké kurzy v ZŠ Pankúchova , v ZŠ Turnianska – Otvorené majstrovstvá Petržalky v plážovom volejbale).

Náš miestny podnik Verejnoprospešných služieb si na mušku zobral najmä detské ihriská, keďže práve teraz je najväčší predpoklad, že sa tu zdržujú detičky s mamičkami častejšie, než inokedy. Podľa poslednej hygienickej kontroly pieskoviská vo všetkých našich verejných detských ihriskách vyhovujú normám a neboli v nich zistené nedostatky. Do fázy verejného obstarávania pokročil výber nových 274 smetných košov a 92 lavičiek, ktoré chceme neskôr osadiť v jednotlivých lokalitách našej mestskej časti.

Aj v tomto letnom období monitorujeme pohyb ľudí bez domova. V lete totiž , na rozdiel od zimného obdobia, sa sťahujú viac do sídlisk a oddychových zón, kde znečisťujú verejné priestranstvá. Okrem sociálneho poradenstva, pomáhame bezdomovcom vybaviť doklady (občianske preukazy, atď.), za moci pracovníkov VPS- likvidujeme po nich neporiadok. Stáva sa, že jeden deň neporiadok odstránime a na druhý deň si bezdomovci porozťahujú ďalšie veci, preto stále treba apelovať aj na obyvateľov, aby neprinášali matrace a staré nábytky k okoliu kontajnerových stojísk, lebo tým lákajú do blízkosti svojich domov bezdomovcov. Na vyhľadávanie nedostatkov na verejných priestranstvách nám pomáhajú aj 4 inšpektori verejného poriadku.

Leto je samozrejme spojené aj s relaxom. Miestna knižnica Petržalka aj tohto roku organizuje tzv. Knižný kolotoč, ktorého ďalšie kolo bude túto stredu od 9,00 hod. do 12,00 hod. pri fontáne pred petržalským Miestnym úradom na Kutlíkovej ulici. Čitatelia, aj neregistrovaní, môžu si prísť vybrať pre seba knižku a odniesť domov. V obehu je tohto roku okolo 2 500 knižiek z oblasti beletrie, histórie gurmánstva, populárno-náučná literatúra, rozprávky a cestopisy.
Nenudia sa ani v Kultúrnych zariadeniach Petržalka, kde tiež pripravili niekoľko rôznorodých tematických denných táborov pre petržalské deti. Okrem toho vždy v nedeľu v záhrade pri Leberfingeri je detská divadelná scéna.

Letné mesiace však petržalská samospráva využíva aj na prípravu koncepčných materiálov. Do konca septembra by malo byť hotové zadanie pre verejnú súťaž na koncepčné riešenie statickej dopravy, pripravujeme Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré určí pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach – aj pravidlá pre činnosti vykonávané vo vonkajšom prostredí v pracovných dňoch a v dňoch pracovného pokoja. Rovnako sa zamýšľame nad možnou úpravou podmienok pre konanie športových a kultúrnych podujatí na verejných priestranstvách ale aj v prevádzkach tak, aby sme eliminovali dopad na obyvateľov či životné prostredie. Pod drobnohľad sme si zobrali aj podmienky chovu psov, tvoríme novú koncepciu tvorby zelene, ktorá sa zameria na predzáhradky a výsadbu novej zelene. Nepoľavíme ani v prípade reklamných zariadení, kde skvalitňujeme a modernizujeme ich pasport, pracujeme na koncepcii ich umiestňovania a povoľovania a v dohľadnej dobe pristúpime k označovaniu tých, ktoré sú postavené nelegálne.

web od 2day