Polrok práce starostu Vladimíra Bajana a petržalskej samosprávy

Hneď po nástupe do funkcie nová samospráva začala s investíciami, ktoré sa roky v Petržalke odkladali alebo prechádzali mlčaním. „Obnovili sme napríklad zdevastovaný pontónový mostík cez Chorvátske rameno, technicky a stavebne sme prepojili parkoviská Tupolevova – Iľjušinova a na sídlisku Kopčany sme vybudovali verejné detské ihrisko“ hovorí petržalský starosta Vladimír Bajan. Podarilo sa nastaviť nový systém čistenia a ostatných prác, zabezpečujúcich poriadok v mestskej časti a v tomto čase mestská časť objednáva stovky smetných košov ale aj lavičiek, ktoré Petržalke chýbajú na mnohých miestach.

Na rozdiel od iných mestských častí, kde veľkokapacitné kontajnery pristavujú len na jar a na jeseň, Petržalka ich začala pristavovať 4-krát ročne a rozšírila pre obyvateľov aj služby miestneho zberného dvora o príjem číreho skla a bioodpadu.

Veľmi dôležitý krokom k postupnému zastabilizovaniu situácie v Bytovom podniku bola výmena jeho manažmentu s cieľom zlepšiť služby obyvateľom mestskej časti.

Neustálym problémom v Petržalke je parkovanie, ktoré sa nové vedenie mestskej časti rozhodlo riešiť komplexne a chce byť lídrom v riešení statickej dopravy na sídliskách. Ide o náročný beh na dlhú trať. V akom štádiu je teda riešenie tejto problematiky? Informuje starosta V. Bajan: “Už pripravujeme zadanie pre verejnú súťaž na koncepciu novej parkovacej politiky tak, aby s realizáciou prvých krokov mohli začať už na prelome tohto a budúceho roku. Dali sme sa inšpirovať aj zahraničím, napríklad Českou republikou a Rakúskom“.

V sociálnej oblasti sa chystajú ďalšie zmeny „V spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska sme naštartovali potravinovú pomoc pre ľudí v núdzi a dôchodcov s nízkymi príjmami. Sme pripravení, aby sme týmto ľuďom v najbližšom čase mohli z nášho skladu vydávať múku a cestoviny“ hovorí starosta. Podľa zástupcu starostu Romana Masára veľmi zaujímavou novinkou na pomoc finančne slabším rodinám a jednotlivcom bude špeciály druh obchodu „Sme tesne pred spustením tzv. Sociálneho obchodu, ktorý umožní lacnejšie nakupovanie tým ľuďom, ktorí nemajú ľahkú finančnú situáciu. Máme za sebou všetky prípravné práce a chceli by sme ho sprevádzkovať už v auguste. Aktívne pracujeme aj na koncepcii sociálnych služieb v Petržalke, v rozsahu súčasnej legislatívy“.

V rámci zlepšenia kvality bývania v území odštartovala v júli s revitalizácia Vlasteneckého námestia, kde pribudne napr. zámková dlažba, lavičky, kvetinové záhony a okrasné dreviny.

Rekreační športovci určite uvítajú novú cyklotrasu, ktorá spojí Petržalku s Kitssee a mala by byť hotová do polovice septembra.

„Som rád, že sa zintenzívnila spolupráca so subjektmi tretieho sektora, ktorá pozitívne ovplyvňuje život v Petržalke- napríklad pri zveľaďovaní školských areálov, sídlisk alebo čistote rekreačných lokalít mestskej časti“ dopĺňa hodnotenie polročnej práce zástupca starostu Martin Miškov a spresňuje, že rukolapnými výsledkami spolupráce boli napríklad akcie ako čistenie Chorvátskeho ramena a projekt Lepší svet, do ktorých sa zapojilo cez 300 dobrovoľníkov a pre zveľadenie Petržalky odpracovali bez nároku na odmenu skoro 1100 hodín.

Nie všetko ide hladko, ako by v Petržalka potrebovala. Sú veci, ktoré nezávisia len od miestnej samosprávy. „Naďalej vidím rezervy v tom, aby kompetentní pochopili nutnosť okamžitej realizácie koľajového systému resp. električky do Petržalky, ktorá pomôže vyriešiť presun Petržalčanov a ostatných obyvateľov Zadunajska na ľavý breh Dunaja a zároveň občanov z ostatných častí Bratislavy a z celého širokého regiónu do Petržalky“ vysvetľuje Vladimír Bajan.

Starosta si myslí, že určite je čo zlepšovať vo vzťahu medzi hlavným mestom a mestskými časťami, najmä v oblasti pochopenia priorít mestských častí „Súčasne treba spomenúť pozitívnu skúsenosť s mechanizmom tzv. dvoch pečiatok, teda koordináciu hlavného mesta a mestských častí v umiestňovaní nových stavieb na území Bratislavy“ povedal Vladimír Bajan a dodal, že väčšie pochopenie od mestských poslancov bude očakávať pri realizácii parkovacej politiky v Petržalke, to znamená v zablokovaní disponibilných pozemkov pre potreby výstavby garážových domov.

web od 2day