Sad Janka Kráľa prišiel o jeden z listnatých stromov

Oproti bývalému futbalovému štadiónu Artmedie na okraji Sadu Janka Kráľa sa včera popoludní zlomil v koreňovej časti javor poľný. Zaobišlo sa to bez ujmy na zdraví návštevníkov verejného parku.
Hneď ráno na miesto prišli pracovníci petržalského miestneho podniku Verejnoprospešných služieb, aby vyvalený strom z miesta odstránili. Keďže je však po dažďoch veľmi podmoknutá pôda, ťažkými mechanizmami sa na miesto nedostali, a tak začali strom postupne rozpiľovať na menšie časti, ktoré neskôr poslúžia ako palivo na ohniskách pre Petržalčanov.
Príčinou pádu 60 až 80 ročného javora bola jeho poloha v šikmine svahu Napoleonovho valu a daždivé počasie predošlých dní. Počas pádu javor poškodil padajúcou korunou aj ďalší z javorov približne rovnakého veku. Zlomil mu polovicu koruny a poškodil hlavné kostrové konáre. Vzhľadom na to, že ide o druh dreviny, ktorá sa veľmi dobre omladzuje, nedôjde k vypíleniu javora, avšak ošetria ho odborným rezom, aby mohol ďalej rásť. Ošetrenie sa uskutoční až pri vhodných poveternostných podmienkach.
Napriek tomu, že prestal fúkať vietor, zem je veľmi rozmočená a mäkká, stále hrozí riziko vývratu stromov, najmä takých ktoré rastú vo svahu.

web od 2day