Petržalka tretia najlepšia v zverejňovaní zmlúv na internete

Petržalka je treťou najlepšou samosprávou na Slovensku v zverejňovaní zmlúv na internete. Vyplýva to z posledného kontrolného prieskumu Transparency International Slovensko (TIS).

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok je pre samosprávy povinné od 1. januára 2011.

Transparency porovnávalo sto najväčších samospráv a body jednotlivým samosprávam udeľovalo podľa kritérií, ako je úplnosť, možnosť vyhľadávania a kopírovania z dokumentov, existenciu relevantných popisných údajov, zložitosť nájdenia zmlúv na stránkach a užívateľský komfort.

Z maximálneho 100 bodového skóre udelila nezisková mimovládna organizácia TIS Petržalke 90 bodov, čo znamená, že od marcového prieskumu si najväčšia bratislavská mestská časť polepšila až o 45 bodov. Celoslovenský priemer je 60,2 bodu.

web od 2day