Z XIX. Spomienky na svätého Gorazda v Petržalke

V stredu večer 27. júla 2011 sa v Kostole Svätej Rodiny uskutočnila XIX. Spomienka na svätého Gorazda v hlavnom meste SR, ako jedno z významných podujatí XXII. Sväto- gorazdovských dní na Slovensku a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2005 – 2015, nad ktorými prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Nad petržalským slávnostným podujatím záštitu prevzal starosta našej mestskej časti Vladimír Bajan. Po krásnej svätej liturgii, ktorú slúžil bratislavský eparcha vladyka Mons. Peter Rusnák, sa prítomní hostia dozvedeli o živote svätého Gorazda od predsedu Spoločnosti svätého Gorazda Miroslava Holečka. Vedúci kancelárie prezidenta SR Milan Čič upozornil vo svojom príhovore na to, že doteraz sa svätému Gorazdovi venovalo u nás málo pozornosti, jeho práca a život nie sú ešte dostatočne prebádané a do budúcnosti je predpoklad, že sa tejto významnej osobnosti našich dejín bude venovať patričná pozornosť.

Zástupca starostu Petržalky Martin Miškov poďakoval všetkým, ktorí sa podieľajú na zapĺňaní bielych miest našej národnej histórie. Vyzdvihol význam Gorazdovho celoživotného úsilia ako oddaného spoločníka a spolutvorcu apoštolského, inkulturačného, pedagogického diplomatického a právnického diela solúnskych bratov Cyrila a Metoda. Vicestarosta upriamil pozornosť prítomných aj na Gorazdove zásluhy o upevnenie kresťanstva na našom území, o položenie základov našej slovenskej kultúry a písomnosti a základov pre naše národné a štátne bytie. „Naše súčasné intenzívne návraty k najstarším a pôvodným prameňom našich národných dejín a tradícií nechápeme ako samoúčel, ale ako návraty ku koreňom, z ktorých možno čerpať životodarnú silu pre ozajstnú národnú obrodu a emancipáciu“, povedal Martin Miškov.

web od 2day