Nový chodník na Ševčenkovej

V stredu 17. augusta 2011 začali prípravné práce pred výstavbou chodníka na Ševčenkovej ulici v úseku od Daňového úradu Bratislava 5 po Belinského ulicu.
Časť novej miestnej komunikácie povedie paralelne s vozovkou a časť pomedzi stromy v zeleni – v mieste, ktoré si v predošlom období vychodili sami obyvatelia.
Nová miestna komunikácia o celkovej ploche cca 150 štvorcových metrov bude zo zámkovej dlažby a vyžiada si približne 19 200 Eur. Súčasťou stavby je aj premiestnenie jednej a osadenie štyroch nových zvislých dopravných značiek, vodorovné dopravné značenie priechodu pre chodcov, oceľové dopravné koly a 20 metrov chráničiek na oznamovacích a elektrických kábloch. Chodník bude mať bezbariérové úpravy pre nevidiacich. Realizátor stavby TSS Pittel+Brausewetter s.r.o., Bratislava by mal práce zvládnuť zhruba do konca septembra tohto roka za predpokladu priaznivého počasia.

web od 2day