Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Z hľadiska vývoja meteorologickej situácie na území Slovenska a predovšetkým vysokých teplôt s nedostatkom zrážok, dochádza k zvýšenému riziku vzniku požiarov, a preto Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného v Bratislave vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. U nás v Petržalke sa zvýšená pozornosť kladie na lesné pozemky najmä napr. v Pečnianskom lese, ktoré majú vlastného správcu. Ten má vypracovaný protipožiarny plán a zabezpečuje starostlivosť o toto územie. Naše lužné lesy nie sú oficiálne lesné pozemky, no i tak máme zabezpečené pravidelné hliadkovanie prostredníctvom horára a dohľad zvýšili aj pracovníci okrskovej stanice Mestskej polície v Petržalke. Náradie a celý systém ochrany je pravidelne kontrolovaný. Nasledujúca kontrola sa uskutoční znovu na budúci týždeň.

web od 2day