Čaj o piatej so starostom bol najmä o MHD a parkovaní

Takmer 40 občanov prišlo v pondelok 5. septembra 2011 na druhý Čaj o piatej so starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka Vladimírom Bajanom.
Mali záujem nielen o stretnutie v neformálnej atmosfére, ale predostreli mu aj svoje návrhy a povedali o svojich starostiach. Najčastejšie šlo o podnety, ktoré presahujú rozmery kompetencií petržalskej samosprávy a mal by ich riešiť štát či hlavné mesto Bratislava. Okrem zlej finančnej situácie, pre ktorú má telesne postihnutá pani nedoplatky za služby spojené s bývaním, problému s nehnuteľnosťou či nízkeho dôchodku, najviac starších i mladších obyvateľov z rôznych častí Petržalky trápi fungovanie mestskej hromadnej dopravy. Chýbajú im nízkopodlažné autobusy na trase autobusovej linky č. 99 a 93, ktoré využívajú nielen starší ľudia ale aj mamičky s kočíkmi. Chcú, aby Dopravný podnik vybudoval prístrešok MHD pri Železničnej stanici Petržalka. Ľudia upozornili aj na väčší interval autobusovej linky 99 v rannej špičke medzi siedmou a ôsmou hodinou a život im komplikuje aj skrátenie linky autobusu číslo 96. Ďalší Petržalčania sa zaujímali o problematiku riešenia parkovania v mestskej časti a prišli aj s vlastnými nápadmi, či návrhmi na spoluprácu. Na Mlynarovičovej ulici napríklad upozornili na znečisťovanie verejného priestranstva bezdomovcami. Iným obyvateľom chýba priechod pre chodcov na Jiráskovej a Švabinského ulici, kam rodičia vodia mládež do Spojenej školy pre mentálne postihnutých.
Čaj o piatej so starostom Vladimírom Bajanom sa uskutočňuje v pracovný deň každý štvrťrok, piateho v mesiaci o 17. hodine a to v čajovni alebo kaviarni, ktorú si Petržalčania určia sami. Svoje návrhy na ďalšie miesto stretnutia môžu obyvatelia posielať na adresu tlačovej tajomníčky mestskej časti Petržalka maria.grebenova@petrzalka.sk.

web od 2day