Jesenné veľkokapacitné kontajnery

V rámci zeleného projektu Petržalky mestská časť rozmiestni veľkokapacitné kontajnery už po tretí raz v tomto roku.
Občania sa počas deviatich víkendov budú môcť zbaviť nepotrebných starých vecí – nábytku, matracov aj menšieho stavebného odpadu.
Od 9. septembra do 7. novembra 2011 budú spomínané kontajnery pristavené celkom na 90 stanovištiach na 68 uliciach, pričom mestská časť pristaví veľkokapacitné kontajnery aj na miesta, kde doteraz neboli. Reaguje tak na podnety od obyvateľov, ktorí sa domáhali ich pristavenia v blízkosti ich bydliska.
Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestňované v iných dňoch ako doposiaľ. Pracovníci OLO prázdne kontajnery privezú vždy v piatok a naplnené odvezú nasledujúci pondelok.
V prípade, že obyvateľ nestihne využiť pristavené veľkokapacitné kontajnery v spomínanom termíne, môže bezplatne umiestniť nadrozmerný odpad v Zbernom dvore na Čapajevovej ulici. Zberný dvor je otvorený celoročne od pondelka do soboty okrem sviatkov, v čase medzi 8.00 hod. a 18.00 hod.
Zároveň občanov žiadame, aby odpad neukladali ku kontajnerovému stanovišťu, vystavuje sa tým pokute vo výške 33 EUR. Taktiež upozorňujeme motoristov, aby nevhodným parkovaním áut nebránili bežnej manipulácii s veľkorozmerným kontajnerom. Harmonogram rozmiestnenia VKK nájdete v priloženej tabuľke.

web od 2day