Preč so škodlivým odpadom

Aj túto jeseň bude možné zbaviť sa domového odpadu s obsahom škodlivín. Samospráva spolupracuje pri tomto zelenom projekte s magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy a autorizovanou spoločnosťou ARGUSS.

Nebezpečné zložky komunálneho odpadu je zakázané zmiešavať s komunálnymi odpadmi. Obsahujú kovy a zlúčeniny, ktoré vyvolávajú poškodenie a ochorenie. Jedovaté účinky podporujú vznik akútnych i genetických ochorení, vznik nádorových ochorení, negatívne vplývajú na tráviacu sústavu i centrálny nervový systém dýchacieho aparátu.

Čo patrí medzi škodlivý odpad? Ide napríklad o použité i nepoužité automobilové batérie a akumulátory, staré náterové hmoty, rozpúšťadla, oleje, žiarivky, či vyradené elektrospotrebiče.

Mestská časť upozorňuje Petržalčanov, že nebezpečný tekutý odpad musí byť uzavretý, v pevných obaloch a služba je určená výlučne pre fyzické osoby nepodnikateľov.

Termín zberu domového odpadu s obsahom škodlivín sa uskutoční v sobotu 15. októbra od 10,30 hod. do 12,30 hod. na Ovsišťskom námestí č. 1, vedľa Jednoty.

web od 2day