Nekosenie v Petržalke sa nevypláca

Uplynulý víkend starosta Vladimír Bajan sa svojej obhliadke opäť zistil veľké rozdiely v starostlivosti vlastníkov a správcov o svoje alebo zverené pozemky. V období, keď mestská časť Bratislava-Petržalka skončila už piatu tohtoročnú kosbu, sú subjekty, ktoré nedbajú dostatočne o nutnosť postarať sa o svoje plochy.

„ Nie sme spokojní so stavom zelene iných správcov, preto pristúpime k represii a vystaveniu pokút, ak do troch dní neurobia nápravu“,

povedal po nedeľnej obhliadke starosta Vladimír Bajan. Týka sa to aj veľkej časti územia vedúceho celým stredom Petržalky v správe akciovej spoločnosti Metro, na ktoré sa obyvatelia sťažujú. Správcovi alebo vlastníkovi pozemku po upozornení a neuposlúchnutí výzvy hrozí najvyššia pokuta 6638,78 €.

web od 2day