Mestská časť zabezpečila Potravinovú pomoc EÚ pre Petržalčanov

Takmer 20 ton bezvaječných cestovín a hladkej pšeničnej múky priviezli dnes kamiónom z trnavského skladu do našej mestskej časti. Prví obyvatelia si už túto pomoc prevzali. V ďalších dňoch budeme obyvateľov oprávnených na odber tejto pomoci pozývať, aby si zo skladu mohli prísť pomoc vyzdvihnúť.
"Je veľmi smutné, že v 21. storočí sme dospeli do situácie, keď ľudia potrebujú takúto pomoc, ktorá je skôr známa v krajinách tretieho sveta" povedal dnes starosta Vladimír Bajan a zároveň vysvetlil, že keďže za tri mesiace pomoc do Bratislavy neprišla, miestna samospráva prevzala iniciatívu.
"Zobrali sme aktivitu do vlastných rúk, lebo čakať už ďalej nemôžeme. Ľudia sa nás pýtali, načo máme 3 mesiace vybavený prázdny sklad. Preto sme sa s pôvodným dodávateľom dohodli na skončení spolupráce, zmenili dodávateľa a po dvoch dňoch je kamión s pomocou v Petržalke".

Zároveň starosta vyzýva Petržalčanov, aby v prípade, že majú nárok na takúto pomoc, prišli na Miestny úrad Petržalka na oddelenie sociálnych vecí a vybavili si príslušné formality. Na pomoc majú nárok napr. poberatelia dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke, alebo je spoločne posudzovanou osobou, nepracujúci poberatelia dôchodku, ktorých maximálna výška dôchodku nepresahuje 305 Eur (poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku), osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie), deti v náhradnej rodinnej starostlivosti.

Tri mesiace čakala mestská časť na to, aby mohla pripravený sklad naplniť potravinovou pomocou t.j. 20 kg bezvaječných cestovín a 20 kg hladkej pšeničnej múky na jedného občana. Keďže predošlý oprávnený zmluvný dodávateľ pomoc doteraz neposkytol, mestská časť našla iné riešenie. Nový dodávateľ organizácia Služby Božieho milosrdenstva Lackov nám obratom požadovanú dodávku potravín doviezla.
Pomoc všetkým Petržalčanom, ktorí majú na ňu nárok, rozdá mestská časť zo svojho skladu na Romanovej ulici v najbližších týždňoch podľa vopred stanoveného harmonogramu tak, aby ľudia na túto pomoc nemuseli čakať v radoch a v strese.

web od 2day