Pri Chorvátskom ramene brigádovalo 50 dobrovoľníkov

Do prvého z Dní dobrovoľníctva 2011 v Petržalke, ktoré vyhlásila nezisková organizácia Bratislavské regionálne ochranárske združenie BROZ spolu s mestskou časťou Bratislava_Petržalka sa zapojilo 50 dobrovoľníkov. Pomôcť životnému prostrediu v lokalite so štvrtým stupňom ochrany prírody sa rozhodli šiestaci a siedmaci ZŠ Turnianska, zamestnanci petržalského miestneho úradu a spoločnosti IBM a technickú podporu akciu zabezpečil miestny podnik Verejnoprospešných služieb Petržalka.

Od odpadkov dobrovoľníci čistili nielen časti chráneného územia okolo Chorvátskeho ramena ale aj časť lesíka za cyklistickou hrádzou. Objavili väčšie i menšie staršie i nové čierne skládky. Okrem tradičného odpadu, ako sú plastové fľaše a plechovky od nápojov, vyzbierali veľké kusy starého stavebného odpadu, staré pneumatiky, káble, igelitové fólie, rozbité fľaše, staré koberce a vrecia.

Zajtra Dni dobrovoľníctva pokračujú v dvoch prírodných územiach- vo vtáčom území Soví les a chránenom areáli Hrabiny. Účasť už vopred ohlásili dobrovoľníci z občianskeho združenia INEX Slovakia, Rómovia z občianskeho združenia Integrasa, pracovníci petržalského miestneho úradu, dôchodkyne z miestneho klubu dôchodcov na Haanovej ulici a ďalší neorganizovaní dobrovoľníci.

Záujemcovia o zbieranie odpadkov v týchto lokalitách sa stretávajú už ráno o 9,00 hod. pred Ekonomickou univerzitou.

web od 2day