Dlžníkom v obecných bytoch odpustia penále

Mestská časť Bratislava-Petržalka odpustí nájomcom obecných bytov poplatky z omeškania úhrady nájomného a služieb spojených s užívaním bytu. Rozhodli o tom poslanci miestneho zastupiteľstva na svojom utorkovom rokovaní.
Petržalská samospráva chce tzv. „generálnym pardonom“ pomôcť dlžníkom v obecných bytoch vyriešiť finančný a často existenčný problém odpustením penále.
S takýmto riešením nedoplatkov na nájomnom má najväčšia bratislavská mestská časť dobré skúsenosti už z roku 1999, keď bol Vladimír Bajan prvý krát petržalským starostom. Bytovému podniku Petržalka vtedy občania doplatili nájomné celkovo vo výške viac ako 227 tisíc € a v roku 2006 až takmer 400 tisíc €. Možnosť odpustenia penále teda motivovala dlžníkov dodatočne uhradiť nájomné a výrazne tak klesla výška dlhu voči miestnemu bytovému podniku.

K 31.júlu tohto roku eviduje mestská časť Bratislava-Petržalka u obecných bytov pohľadávku na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu vo výške 2 509 193 EUR. Odpustenie penále nebude však dlžníkom priznané automaticky. Nájomca obecného bytu musí o odpustenie požiadať písomne a musí mať uhradenú istinu celej pohľadávky. Ak už je prípad neplatiča na súde alebo začalo exekučné konanie, musí dlžník uhradiť aj trovy, ktoré sú s tým spojené.

Generálny pardon sa bude týkať tých nájomníkov, ktorí uhradili alebo uhradia celú istinu pohľadávky najneskôr do 31. januára 2012. Zároveň sa však táto pomoc nevzťahuje na tých občanov, ktorým už mestská časť v minulosti v rámci tzv. „generálneho pardonu“ poplatky odpustila.

web od 2day