Spoznaj svojho policajta

Viete, kto sleduje a kontroluje vo vašom okolí poriadok na verejných priestranstvách či porušovanie všeobecne záväzných zariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka? V záujme skvalitnenia práce okrskárov mestskej polície je dobré ich poznať a v prípade potreby sa na nich obrátiť. Okrem nižšie uvedeného zoznamu si na našej webovej stránke môžete kliknúť aj na ich fotografie https://www.petrzalka.sk/index.php?id_menu=67709

Naši petržalskí mestskí policajti

Ľubomír Chomo, okrsok Lúky, tlf.:0914/369 413

Jozef Košický, okrsok Lúky, tlf.: 0914/369 414

Radoslav Matuška, okrsok Zrkadlový háj, tlf.: 0914/369 402

Marián Kapec, okrsok Zrkadlový háj, tlf.: 0914/369 403

Roman Šipoš, okrsok Ovsište, tlf.: 0914/369 407

Vladimír Arbet, okrsok Ovsište, tlf.: 0914/369 408

Martina Babjaková, okrsok Háje, tlf.: 0914/369 415

Anton Michalička, okrsok Háje, tlf.: 0914/369 416

V prípadoch porušovania právnych predpisov môžu občania svoje poznatky telefonicky nahlasovať aj operačnému pracovníkovi OS MsP Petržalka na číslo 6252 5331, prípadne aj na skrátené číslo mestskej polície 159.

web od 2day