8. ročník zbierky Dni nezábudiek

Liga za duševné zdravie sa už 12 rokov snaží o šírenie korektných informácií o duševnom zdraví. Podľa štatistiky z Národného centra zdravotníckych informácií výskyt nových duševných porúch vzrastá ročne približne o 23 %. Aj preto Liga organizuje informačnú kampaň a celoslovenskú zbierku pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, ktorý pripadá na 10. október. Téma kampane je "Nezabudnite na svoje duševné zdravie“.

Celoslovenská Zbierka Dni nezábudiek sa uskutoční 8. až 12. októbra. Vyzbierané peniaze chce Liga za duševné zdravie rozdeliť do slovenských regiónov na projekty, ktoré kampaň pomáhajú budovať. V dňoch 8. až 12. októbra si môžu ľudia na celom Slovensku kúpiť za dobrovoľný príspevok malú modrú nezábudku, ktorá je symbolom duševného zdravia. Nezábudky budú rozdávať dobrovoľníci, členovia združení alebo študenti stredných škôl aj v mestskej časti Petržalka.

web od 2day