Starosta V. Bajan o mixe daní

Podpredseda ZMOS Vladimír Bajan odmieta zjednodušený pohľad na zásadnú zmenu financovania samospráv.
Nie je pravda, že zavedenie tzv. mixu daní znamená automaticky príjem 250 miliónov Eur do štátneho rozpočtu SR. Štát môže obyčajnou zmenou zákona č. 564 /2004 Zb. z. zmeniť percento, ktorým zoberú obciam a mestám spomínaných 250 miliónov Eur.
Avšak zavedenie mixu daní znamená postupnú likvidáciu samospráv do budúcnosti s plazivou likvidáciou malých obcí.
Sami si uvedomujeme, že treba šetriť. Samospráva na rozdiel od štátu začala šetriť už pred dvoma rokmi. Preto ponúkame iné riešenie, kompromisné, ktoré by pomohlo riešiť problémy štátneho rozpočtu a nelikvidovalo samosprávy s priamym negatívnym dopadom na život obyvateľov miest a dedín na Slovensku.

web od 2day