Príhovor starostu Petržalky na mimoriadnom Sneme ZMOS

V pondelok 24. októbra 2011 sa v Petržalke v budove Technopolu uskutočnil mimoriadny snem Združenia mest a obcí Slovenska. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 90% všetkých členov. Všetci prítomní odemietli tzv. mix daní, ktorý by ochudobnil obce a mestá. Podľa jednomyseľného hlasovania zmena systému financovania samospráv je pre zástupcov ZMOS-u neprijateľná. Zároveň však predstavitelia združenia potvrdili, že sú ochotní podieľať sa na konsolidácii verejných financií. Na sneme s príhovorom vystúpil ako podredseda ZMOS-u starosta Petržalky Vladimír Bajan.

web od 2day