Riešenie havárie plynovodu SPP v Petržalke

Spoločnosť SPP vyhlásila havarijný stav plynovodov do bytových domov na uliciach Gessayova 11 – Hraničiarov 20 a Bradáčova 1-6.
V oblasti Gessayova – Hraničiarov za posledných 5 rokov zaznamenali 31 a na Bradáčovej ulici 18 zemných únikov plynu, čo predstavuje viac ako 12 únikov na 1 km. Je tu nameraný najhorší stav izolácie. Preto SPP a.s. pristupuje k výmene potrubia, ktoré bolo budované ešte v roku 1975.
Od októbra do konca decembra postupne etapovite budú vymieňať plynovod a prípojky do bytových domov. Nové plynové potrubia budú z polyetylénových vlákien a ich predpokladaná životnosť je 60 až 80 rokov. S prácami na výmene plynovodov súvisia aj zmeny v organizácii dopravy. Vyhradené parkovanie na Bradáčovej je riešené tak, aby ťažko zdravotne postihnutí (ŤZP) a daňovníci ostali na svojich boxoch s tým, že musia parkovať cca 60 cm od obrubníka bez previsu vozidla na chodník. Vchody do domov sú zabezpečené premostením oceľovou platňou.

Zmeny potrvajú zhruba do 20. decembra, maximálne do 29.12 2011, podľa klimatických podmienok.

web od 2day