Starosta medzi seniormi

V uplynulých dňoch sa v DK Zrkadlový háj uskutočnilo slávnostné stretnutie seniorov, na ktorom nechýbal starosta Vladimír Bajan. Okrem iného zhodnotil októbrový Seniorfest 2011, ktorý bol určení petržalským skôr narodeným spoluobčanom a vyzdvihol aktivitu seniorov, ktorí sa aktívne zapojili do trinástich podujatí kultúrneho, spoločenského, športového a zdravotného charakteru.
Starosta tiež seniorov informoval o zámere zabezpečiť do klubov dôchodcov nový nábytok a ostatné technické zabezpečenie a vysvetlil, v akej spoločensko-ekonomickej situácii sa samospráva nachádza. Pozvanie miestnej organizácie na podujatí prijal aj Kamil Vajnorský – predseda Jednoty dôchodcov Slovenska. Počas akcie ocenili aj jubilujúcich seniorov pri príležitosti ich 85., 80., 75. a 70. narodenín. V pestrom kultúrnom programe dôchodcov rozospieval spevák Jozef Benedik nielen muzikálovými ale aj popovými šlágrami a veľký potlesk a nadšenie divákov si vyslúžili aj deti, ktoré zarecitovali i zatancovali. Ukázali, že v našej mestskej časti máme skvelý umelecký potenciál.

web od 2day