V sobotu už cez Belinského prejdeme aspoň čiastočne

Belinského 16 – jedna z najničivejších havárií na miestnej komunikácii za posledných 10 rokov

V noci z piatka 18.11. 2011 na sobotu 19.11.2011 prasklo hlavné vodovodné potrubie DN 300, ktoré tlakom vody zapríčinilo deštrukciu ulice Belinského pri dome č. 16. Tlak vody bol tak silný, že doslova zmietol časť vozovky a parkoviska zo zámkovej dlažby. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. vykonala opravu vedenia, no následky na verejnej komunikácii sú stavebne a finančne náročné. Všetky škody znáša Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., ktorá aj zmluvne zabezpečuje opravu vozovky, chodníkov a dopravného prahu zo zámkovej dlažby. Vzhľadom na rozsah havárie a technologické postupy na rekonštrukciu vozovky je potrebná trpezlivosť obyvateľov a motoristov. Po dnešnom rokovaní zástupcov Miestneho úradu s BVS a dodávateľom, bude vzhľadom na vybudovanie nového dopravného prahu cestná premávka možná v plnom profile až v pondelok okolo 17,00 hod.
Prejazd aspoň v polovičnom profile v mieste havárie by mali zabezpečiť v piatok 25. novembra vo večerných hodinách.

web od 2day