Mikulášske stretnutie – Petržalka v pohybe

V sobotu 10. decembra sa v Športovej hale GYM 1 na Znievskej ulici konalo úvodné zápolenie 3. ročníka športových súťaží pre malých školákov – Petržalka v pohybe, ktoré nesie už tradičný názov – Mikulášske stretnutie. Obľúbená akcia pritiahla do telocvične viac ako 90 detí z ôsmich základných škôl z Petržalky a Rusoviec. Deti absolvovali štyri športové súťaže a na záver sa konal turnaj vo vybíjanej.
Súťažili desaťčlenné družstvá zložené z prvákov, druhákov a tretiakov. Deti prišiel povzbudiť k dobrým výkonom aj poslanec miestneho zastupiteľstva Oliver Kríž. Každé družstvo malo svojho vedúceho, ktorý dozeral na správne vykonanie úloh a na vybíjanej bol aj v úlohe rozhodcu. Deti súťažili naozaj zápalisto a ukázali svoje veľké odhodlanie a túžbu po pohybe. A keď náhodou niečo nevyšlo celkom podľa predstáv, prišli na rad podporné slová vedúcich – učiteľov: „To nevadí, nabudúce to zvládneš ešte lepšie“. A presne o toto pri súťažení v projekte Petržalka v pohybe ide. Akcia má za cieľ umožniť deťom pravidelné športovanie priamo vo vlastnej škole, podporuje aktívne trávenie voľného času a mnohé z detí pripravuje na skutočnú budúcu športovú kariéru.
V sobotu nebolo porazených, pretože všetci športujúci žiaci dostali sladké odmeny a spokojní sa spolu s rodičmi a svojimi vedúcimi rozlúčili a rozišli domov, kde svojim súrodencom mohli porozprávať najnovšie zážitky z prvých naozajstných športových zápolení.
Na akcii sa zúčastnili deti zo ZŠ: Gessayova, Holíčska, Lachova, Nobelovo námestie, Prokofievova, Dudova, Pankúchova a Rusovce. Organizáciu zabezpečili aj členovia Školského športového klubu BSC Bratislava na čele s jeho predsedom Ing. Borisom Vaňom.

web od 2day