Najmenší koledníci na úrade

Škôlkarski koledníci z materskej školy na Gessayovej ulici prišli v stránkový deň na Miestny úrad mestskej časti Bratislav-Petržalka zaželať krásne s pokojné požehnané vianočné sviatky. Pesničky, vinše, scénku, nadšenie, radosť i zdobené perníky rozdalo dnes predpoludním 24 detí z petržalskej materskej školy, kde sa venujú ľudovým tradíciám a nacvičovaniu folklórnych programov.
Deti priniesli do budovy na Kutlíkovej ulici pre pracovníkov aj návštevníkov miestneho i ďalších úradov a firiem radosť a milotu do všedného, trochu predvianočne uponáhľaného dňa. Vyslúžili si za to srdečný potlesk i sladkú odmenu od prednostu Miestneho úradu Miroslava Štefánika a vicestarostu Romana Masára.

web od 2day