Monitoring ľudí bez domova

V týchto dňoch pracovníci oddelenia sociálnych vecí Miestneho úradu Bratislava-Petržalka pokračujú v pravidelnom monitoringu ľudí bez prístrešia. Spolu s hliadkou Mestskej polície skontrolovali aj miesta v Janíkovom dvore, pri Chorvátskom ramene, na Kutlíkovej ulici, pod terasou na Holíčskej ulici a v Kapitulskom dvore. Medzi takmer 50-tkou bezdomovcov prihlásených na pobyt v Petržalke policajti legitimovali aj občanov z iných okresov, ako napr. Senec, Galanta, Šaľa, Senica či Žilina. Medzi nimi žije v prívese aj mladá žena s trvalým pobytom v Rakúsku, odkiaľ však odišla. Ako dôvod uviedla týranie manželom.
Pracovníci petržalského miestneho úradu ľuďom bez prístrešia odovzdávajú čiapky, ponožky, teplé spodné oblečenie, ponúkajú aj sociálne poradenstvo a ľuďom s trvalým pobytom v Petržalke aj možnosť získať jednorazovú finančnú výpomoc. Niektorým bezdomovcom chýbajú sviečky, ktorými si pomáhajú pri zohrievaní sa. Iní majú pripravené noviny (ešte v originálnom balení), ďalší si kúria starým rozpíleným nábytkom. Väčšina z nich nechce meniť miesto svojho pobytu a odmieta ísť do niektorého sociálneho zariadenia, ale pár ľudí deklarovalo záujem vybaviť si potrebné doklady a získať akú-takú finančnú pomoc od štátu.
Ani jeden z bezdomovcov nebol v takom zlom zdravotnom stave, aby bolo treba privolať lekára. Akurát staršia bezdomovkyňa mala na nohách omrzliny, avšak už lekársky ošetrené. Je v kontakte s lekárkou, pričom ju čaká ďalšie vyšetrenie.
Oproti letu bolo zaznamenaných menej bezdomovcov, viacerí na najbližšie obdobie odišli buď do útulkov, rôznych iných sociálnych zariadení, akými sú napr. aj krízové centrá, avšak niektorí sa odobrali aj k známym alebo príbuzným.
Všetci bezdomovci dostali aj pozvánku na vianočnú kapustnicu, ktorú bude mestská časť vydávať presne na Štedrý deň od 9. do 11. hodiny pre obchodným domom TESCO v Petržalke.

web od 2day