Zmeny v Daňovom úrade od januára 2012

Od 1. januára 2012 dochádza k zmenám v štruktúre daňových úradov na Slovensku. Vytvorených bude 39 pobočiek a 42 kontaktných miest daňových úradov.
Daňový úrad Bratislava nájdete na Ševčenkovej ul. č. 32.
Úradné hodiny budú v pondelok až štvrtok od 9,00 do 17,00 hod. a v piatok od 9,00 do 14,00 hod.
Mapka s vyznačením pobočiek, ako aj ďalšie informácie DÚ si prečítate v prílohách.

web od 2day