TERMÍNY ZASADNUTÍ V ROKU 2012

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka bude v roku 2012 zasadať v termínoch:

7. február,
3. apríl,
12. jún,
18. september,
6. november,
11. december.

web od 2day