Na Silvestra ničili verejný majetok

Na začiatku roka 2012 Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka spolu s dodávateľmi prác sústredil svoju činnosť aj na upratanie sídlisk od silvestrovskej pyrotechniky použitej pri oslavách príchodu Nového roka. Najväčšiu pozornosť pracovné čaty venovali plochám zelene a voľným spevneným plochám, kde sa konali lokálne oslavy a ohňostroje.
Žiaľ pri „oslavách“ došlo k poškodzovaniu majetku, ktorý slúži všetkým obyvateľom Petržalky. Výsledky silvestrovania a nemiestnej zábavy vandalov – to je aj demolovanie úplne nových smetných košov v blízkosti bikrosovej dráhy, spálenie smetné koše v lesoparku pri kaplnke, ničenie košov pri U-rampe a rozbitie lavičiek na Gwerkovej. Vandali poškodili aj verejné osvetlenie a podaktorým obyvateľom na Tupolevovej ulici sa lenilo vyniesť smeti do kontajnerov a odpad vyhadzovali priamo z okien bytov.

web od 2day