Víťazmi Festivalu vody 2011 aj Petržalčania

V dňoch 19. až 20. decembra 2011 v Kongresovom centre Technopol v Petržalke sa uskutočnil 2. ročník súťažnej prehliadky tímových projektov žiakov základných škôl o pitnej vode Festival vody 2011.
160 žiakov zo základných škôl zapojených do vzdelávacieho programu Modrá škola, predstavilo výsledky 37 tímových projektov, ktoré vypracovali pod vedením pedagógov. Žiaci vo svojich projektoch sledovali spotrebu vody v domácnostiach, zostrojili model čistiarne odpadových vôd, zaoberali sa pitným režimom spolužiakov, ale aj cestou odpadovej vody z domácností a ďalšími témami z oblasti problematiky vody.Súťažné projekty hodnotila 15 členná hodnotiaca komisia.
Významné ocenenia získali aj dve základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Súťažili v II. vekovej kategórii, t.j. v konkurencii žiakov 5.-9.ročníka ZŠ a 1. až 4. ročníka 8. ročných gymnázií. Druhé miesto získal projekt „Sledovanie čistoty vody vo vodnej nádrži Veľkého a Malého Draždiaka a jej vplyvu na životné prostredie”, ktorý pod vedením Mgr. Jely Gavenčiakovej vypracovali dievčatá Dominika Borošová, Mária Olasová zo základnej školy na Turnianskej 10. Tretí najúspešnejší projekt predstavila Základná škola Gessayova 1. Autormi je štvorica žiakov v zostave: Daniela Krásna, Dominika Bartalošová, Janka Sýkorová a Jakub Malina. Venovali sa výskytu siníc a rias vo vodných nádržiach v Petržalke a znečisteniu v ich okolí. Pedagogicky ich v prípravnej fáze usmerňovala Mgr. Daniela Smiščíková.

web od 2day