V uliciach sú od rána všetci pracovníci zimnej služby

Prvé tohtoročné súvislejšie sneženie testuje pripravenosť pracovníkov miestneho podniku VPS na zimnú službu. Do petržalského terénu nastúpilo všetkých 29 pracovníkov už skoro ráno. K dispozícii majú 9 mechanizmov na odhŕňanie snehu. V prvom rade sa zameriavajú na schodnosť a zjazdnosť miestnych komunikácií v okolí materských a základných škôl, zdravotných zariadení, v blízkosti nemocnice, Domova sociálnych služieb na Medveďovej a sústredia sa aj na schodiská k terasám.
V zimnom období majú všetci vlastníci, či správcovia domov a objektov povinnosť zabezpečovať schodnosť chodníkov, ktoré majú vo svojej správe. Kontrolu dodržiavania príslušného VZN vykonáva Mestská polícia hl. mesta SR Bratislavy a poverení zamestnanci Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

web od 2day