Výstava o Bratislave v knižnici

Vo štvrtok 2. 2. 2012 popoludní sa uskutočnila vernisáž výstavy Bratislava skrytá v knihe. Do 29. februára poskytne návštevníkom pohľad na súbor máp, ktorý zachytáva premeny Bratislavy od 9. storočia po dnešok, ako aj knihy a brožúry o Bratislave, ktoré má vo svojom fonde Miestna knižnica Petržalka. Pre školské skupiny je pripravená prezentácia a výklad o histórii a prítomnosti Bratislavy. Výstava je vhodná ako doplnok k výučbe regionálnej výchovy a vlastivedy na základných školách. Školské triedy si môžu dohodnúť prehliadku výstavy aj mimo výpožičných hodín na tel č. 02/638 26 203 alebo na e- mail: prokofievova@kniznicapetrzalka.sk

web od 2day