Venujte deky a teplé oblečenie

V stredu 8. februára pôjdu pracovníci oddelenia sociálnych vecí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka skontrolovať situáciu a zdravie petržalských bezdomovcov. Pôjdu na miesta, kde sú najviac atakovaní nevľúdnym mrazivým počasím. Najťažšie to majú v tomto období tí, ktorých provizórne prístrešia sa nachádzajú na otvorených priestranstvách.
Okrem toho, že im sociálni pracovníci poskytnú informácie o možnosti nocľahu v nízkoprahovej nocľahárni alebo stanovom mestečku, prinesú im aj teplé deky, oblečenie, či spacáky.
Aj vy môžete pomôcť ľuďom bez domova a to tým, že na Miestny úrad na Kutlíkovej ulici č. 17 prinesiete deky, spacáky, či teplé oblečenie.
Možno tak urobiť ešte v utorok od 8,00 hod. do 14,00 hod. a v stredu do 9,30. hod. na piatom poschodí č. dverí 501.
V stredu pracovníci miestneho úradu tieto veci odovzdajú ľuďom bez domova počas terénnej práce. Vopred vám patrí veľká vďaka za to, že neostanete k týmto ľuďom ľahostajní.

web od 2day