Každodenný nápor stoviek áut na parkovacie miesta v Bratislave by mala zmeniť nová politika v tejto oblasti, RÁDIO SLOVENSKO – 13.2.2012

web od 2day