Medzinárodná výstava výsledkom spolupráce s FA STU

Medzinárodná výstava Voda a mesto je ďalším z výsledkov spolupráce Fakulty architektúry STU s mestskou časťou Bratislava-Petržalka, ktorú aktívne partneri odštartovali vlani Letnou školou architektúry.

V dňoch 27. februára až 4. marca 2012 sa vo foyer Fakulty architektúry STU v Bratislave na Námestí Slobody uskutoční medzinárodná výstava „VODA A MESTO.
Táto zaujímavá expozícia je súčasťou aktivít projektu „MobEx 2011–2012. Water and City“ štandardného grantu Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý prezentuje urbanistické štúdie venované vzťahu mesta a vodného toku. Cieľom je výmena skúseností a hľadanie dobrých príkladov v tejto problematike v krajinách V4.
Bratislavská výstava v nadväznosti na predchádzajúcu spoluprácu s mestskou časťou Bratislava–Petržalka prezentuje riešenia petržalského nábrežia Dunaja prostredníctvom ateliérových prác študentov Fakulty architektúry, ktoré konfrontuje s vybranými prácami študentov a odborníkov z Budapešti, Brna, Ostravy a Krakova.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 27. februára o 17,00 hodine.
Počas výstavy bude 27. 2. 2012 od 13,00 hod. seminár účastníkov grantu pod vedením garanta projektu Ing. arch. Juraja Furdíka, PhD. FA STU Bratislava a RNDr. Jiřího Hiessa predsedu Czech Association for Geoinformation.
Zámerom projektu je poskytnúť laickej a odbornej verejnosti v krajinách V4 správne príklady riešení územných plánov a urbanistických štúdií vybraných sídelných štruktúr vo vzťahu k vodnému toku.

web od 2day