Na ktorého učiteľa nikdy nezabudnete?

Mestská časť Bratislava-Petržalka aj v tomto roku bude organizovať slávnostný aktív pri príležitosti Dňa učiteľov, na ktorom prevezmú ocenenia pedagogickí zamestnanci, ktorí sa presadili nielen svojou kvalitnou dlhoročnou pedagogickou prácou ale i ľudským až rodičovským prístupom. Súčasťou tejto slávnosti bude i ocenenie tých učiteľov, ktorých si všetci pamätáme a na ktorých budeme dlho spomínať.
Cieľom projektu „Učiteľ na ktorého sa nezabúda“ bude aj v tomto roku nájsť petržalských učiteľov, pre ktorých sa práca v školstve stala poslaním, ktorí do výchovno-vzdelávacieho procesu úspešne vložili nové netradičné formy práce a stali sa pre nás všetkých našimi druhými rodičmi a dokázali nám pomôcť aj v najťažších životných situáciách.
Návrhy na ocenenie „Učiteľ na ktorého sa nezabúda“ môžu predkladať žiaci, absolventi škôl či samotní rodičia do 29. februára 2012. Návrh môže byť podaný elektronicky na adresu juraj.monsberger@petrzalka.sk, alebo poštou na adresu Miestny úrad, oddelenie školstva, kultúry a športu, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava.
Pri návrhu je potrebné uviesť meno a priezvisko predkladateľa vrátane základných kontaktov (telefonický kontakt, e-mail, adresa), meno a priezvisko navrhovaného pedagóga, školské zariadenie kde pracuje, alebo pracoval. Súčasťou návrhu musí byť aj krátke zdôvodnenie návrhu.

web od 2day