Deň otvorených dverí v chránenej dielni Impulz

Združenie na pomoc mentálne postihnutým v Petržalke a Pracovno-socializačné centrum IMPULZ organizujú Deň otvorených dverí spojený s tvorivými dielňami.

Podujatie sa uskutoční v stredu 7. marca 2012 v čase medzi 9. a 17. hodinou.

Miesto konania: Žehrianska 9, Mestská časť Bratislava-Petržalka.

web od 2day